SiriHub โทเคน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่จะทำให้คุณสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นโทเคนเพื่อการลงทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง (Real Estate-Backed Token) คือ อาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งมีกระแสรายรับสม่ำเสมอจากสัญญาเช่าระยะยาวกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การระดมทุนโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล สิริ ฮับ ดำเนินการโดย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนขายโทเคนดิจิทัล หรือ ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัล

Empower Your Wealth With SiriHub Token

6 เหตุผล ที่ทำให้น่าลงทุนใน SiriHub Token

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ร้อยละ 4.5 ต่อปี และร้อยละ 8.0 ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโทเคนดิจิทัลที่เลือกลงทุน

มีส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่า สิริ แคมปัส ที่มีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าระยะยาว 12 ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบันเหลือระยะเวลาการเช่าอีก 10 ปี

เป็น Real Estate-Backed Token แรกของประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

การลงทุนเริ่มต้นเพียง 10 บาท ลงทุนง่าย แค่ผ่านมือถือ

ปลอดภัยและโปร่งใส ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract

สามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัล สิริ ฮับ ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตลอดอายุโครงการ 4 ปี

ลงทุนใน SiriHub Token

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนจิทัลสิริฮับ กับบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ได้ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 0.01 น. – 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. หลังจากนั้น โทเคนดิจิทัลสิริฮับจะถูกซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับทุกรายจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ทุกไตรมาสจนสิ้นสุดโครงการ